Bio-energie

Bio-energie is in principe een verzamelnaam voor alle vormen van energie uit energiedragers die rechtstreeks (of via een chemische omweg) worden gewonnen uit organisch materiaal. We noemen dergelijke energiedragers biobrandstoffen, welke strikt genomen eigenlijk gewoon zonne-energie is die in een chemische vorm werd opgeslagen. We kunnen biomassa op verschillende manieren verwerken tot bio-energie.

Zo is er de thermoschemische verwerking waarbij we als eerste de biomassa gaan verbranden. Hierbij wordt de warmte die vrijkomt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en verwarming. Biomassa ken echter eveneens vergast worden. De biomassa wordt in combinatie met een kleine hoeveelheid water verhit tot hoge temperaturen in afwezigheid van zuurstof. Op deze manier ontstaat afhankelijk van de temperatuur kool of olie en komen brandbare gassen vrij. Deze kunnen op hun beurt eveneens gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit en / of warmte.

Vervolgens is er de biologische verwerking van biomassa. Dit gebeurt door middel van anaërobe gisting. Onder afwezigheid van zuurstof wordt biomassa omgezet in water, biogas en een residu. Daarnaast is er nog de fysische verwerking. Biomassa kan namelijk fysiek worden verwerkt door middel van persing of extractie van bijvoorbeeld koolzaad. Besluiten doen we met de chemische verwerking. Hierbij wordt de biomassa chemisch verwerkt door een verestering. Op deze manier kan biodiesel gemaakt worden van pure plantaardige olie.

Biodiesel vormt samen met bio-ethanol de meest gebruikte vorm van biobrandstof. Ook hier (en dan vooral bij bio-ethanol) heerst de discussie of het wel zo milieuvriendelijk is als wordt beweerd. Onderzoek heeft aangetoond dat de uitstoot van CO2 door voertuigen die gebruik maken van bio-ethanol lager ligt dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van benzine.

Echter moeten we er eveneens rekening mee houden dat de productie van CO2 eveneens energie en ook CO2 veroorzaakt. Verschillende wetenschappers hebben zich omwille van die reden behoorlijk kritisch uitgelaten over deze vorm van "groene brandstof". Wetenschappers van de Nederlandse Wageningen Universiteit verklaarden eerder al dat koolzaad en maïs als brandstoffen geen oplossing zijn als biobrandstof, omdat productie en transport er van evenveel energie kost als ze daadwerkelijk opbrengen.

Ook biodiesel heeft (gelukkig) enkele voordelen ten opzichte van de gewone diesel. Zo is er het veel lagere zwavelgehalte en de gereduceerde uitstoot van roet, KWS en aromaten. Het lijkt de bedoeling van verschillende overheden om op termijn volledig te willen overschakelen op biobrandstoffen. Het is echter nog maar zeer de vraag of dit ooit daadwerkelijk tot stand gebracht zal kunnen worden en of de resultaten die voor ogen worden gehouden dan wel even positief zullen uitpakken. De toekomst zal het ons leren.