Getijden-energie

Getijdenenergie is een bijzondere vorm van groene energie waar een heel specifieke techniek achter schuilgaat. Getijdenenergie is namelijk energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Deze hoogteverschillen kunnen echter aanzienlijk verschillen.

Neem nu in de open oceaan. Hier bedraagt het verschil vaak slechts enkele decimeters, maar door de bijzondere vorm die bepaalde kusten aannemen kan het waterhoogteverschil vaak meer dan aanzienlijk oplopen. Op bepaalde plaatsen zou het hoogteverschil zelfs verschillende meters kunnen bedragen, wat voldoende is om bij vloed het hoge water achter een dam op te vangen en vervolgens datzelfde water via turbines gekoppeld aan generators terug te laten lopen.

Getijdenenergie zou zomaar eens de oudste vorm van groene energie kunnen zijn die er bestaat. Er bestaan namelijk aantekeningen die bewijzen dat er reeds in de middeleeuwen in Bretagne molens bestonden op getijdenenergie. De oudste en tevens grootste elektriciteitscentrale van dit type bevindt zich in de monding van de Rance bij Saint-Malo in Frankrijk. Er stelt zich echter een belangrijk probleem bij een waterkrachtcentrale. Een dergelijke centrale heeft namelijk slechts de mogelijkheid om &eactue;én keer in 12 uur energie te leveren terwijl de corrosie van zout water er voor zorgt dat de kosten aanzienlijk de hoogte in gaan.

Er worden ook enkele vragen bij dergelijke installaties vanuit milieu-oogpunt, want het is en blijft natuurlijk een vorm van groene energie. Toch kunnen dergelijke installaties op wat kritiek rekenen omdat het de normale werking van eb en vloed verstoort. Levende wezens in zee zijn namelijk gewoon aan een normale werking van eb en vloed terwijl waterkrachtcentrales dit verstoren door op andere tijdstippen water te lozen of juist op te houden.

Hoewel er dus al geruime tijd gebruik wordt gemaakt van getijdenenergie wordt er ook vandaag de dag nog heel wat onderzoek uitgevoerd naar de werking er van en worden ook nieuwe installaties en technieken uitgeprobeerd om de eerder aangehaalde minpunten te kunnen verhelpen. Een bekend voorbeeld hiervan is een project in de Westerschelde waarbij water niet meer achter een dam zal worden opgeslagen, maar waar er gebruik zal worden gemaakt van de aanwezige stroming. Stel het u voor als een soort windmolen onder water.

Verwar getijdenenergie ook niet met golfslagenergie, want er is wel degelijk een verschil. Hoewel de normale vorm van getijdenenergie inderdaad gebruik maakt van een hoogteverschil en ook golfslagenergie gebruik maakt van een hoogteverschil wordt dit verschil door een ander fenomeen mogelijk gemaakt. Ook de installatie waarmee energie op die manier kan worden opgewekt verschilt tussen beide energievormen en hoewel golfslagenergie in principe een veelbelovende vorm van energie is wordt het nog maar op weinig plaatsen echt gebruikt.