Zonne-energie

Zonne-energie is zoals de naam al doet vermoeden energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van onze zon en dan voornamelijk van het zonlicht dat wordt opgevangen. Zonne-energie is in onze landen in principe nog steeds aan een langzame opmars bezig terwijl het in verschillende andere landen al helemaal is ingeburgerd. Het verschil zit hem natuurlijk in het klimaat. In Zuiderse landen worden zonnepanelen ondertussen zelfs vaak standaard genomen als bron van energie terwijl het in andere landen slechts een aanvulling is of alleen wordt gebruikt voor een aantal specifieke zaken of ruimtes.

Het grote probleem waar zonne-energie mee te kampen heeft is de investering die dient gebeuren in de installatie. Zonnepanelen zijn in verschillende landen zonder de nodige subsidies helemaal niet interessant om in te investeren. Het rendement wordt vaak slechts na ettelijke jaren bereikt terwijl een zonnepaneel ook over een beperkte levensduur beschikt. Tel daarbij op dat de subsidies voor zonnepanelen in verschillende landen al aan banden werd gelegd of werden toegekend aan verschillende provincies of steden, die dan ieder weer op hun beurt konden beslissen hoe men te werk zou gaan en het is niet meer zo evident om te kiezen voor deze vorm van groene energie.

Toch heeft zonne-energie heel wat potentie. Zonlicht is gratis en kan op verschillende manieren worden ingezet om de energie in ons dagelijks leven aan te leveren. Dit kan bijvoorbeeld niet alleen door het zonlicht om te zetten in elektriciteit en zo elektrische toestellen aan te drijven, maar ook door middel van zogenaamde zonneboilers, die zorgen voor de opwarming van het water dat we in huis gebruiken. Anderzijds speelt zonlicht ook een belangrijke rol wanneer er gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd passiefhuis.

Een passiefhuis wordt omwille van die reden ook wel eens een zonnehuis of zonnewoning genoemd. Er wordt bij deze woning op verschillende zaken gelet die allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de invloed van de zon. Als eerste wordt een dergelijke woning steeds op het zuiden georiënteerd en wordt het voorzien van grote ramen die een maximum aan zonlicht (en dus ook warmte) kunnen opvangen. Vervolgens wordt de woning geoptimaliseerd om de opgevangen warmte zo lang mogelijk te kunnen behouden en eveneens te verspreiden over de volledige woning. Op deze manier bespaart u jaarlijks aanzienlijk op uw energiefactuur.

We kunnen dus op verschillende manieren de invloed die de zon op onze planeet heeft omzetten in bruikbare energie. Vooral wanneer u van plan bent een nieuwe woning te bouwen is het vaak interessant om rekening te houden met deze mogelijkheden. Wanneer u over een bestaande woning beschikt dient u vandaag de dag nog steeds goed de berekening te maken of een dergelijke investering voor u al dan niet interessant is.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over zonnepanelen.