Wind-energie

Energie die wordt opgewekt door de wind. Wellicht is windenergie wel één van de mooiste vormen van energie, als we de kenners moeten geloven. Er kan een hoop bereikt worden door energie op te wekken met de wind, want daar komt het in feite op neer; de windenergie. Maar wat is windenergie nu verder, welke voordelen en welke nadelen zitten er aan verbonden en kunnen wij zelf windenergie gebruiken en opwekken?

Als eerste moet toegegeven worden dat we vandaag de dag windenergie alleen maar kennen onder de vorm van de zogenaamde windturbines. Het lijkt dan ook anno 2010 bijzonder onwaarschijnlijk dat windenergie ooit door gezinnen zelf zal gewonnen kunnen worden al zijn er naar de toekomst toe natuurlijk wel mogelijkheden om dit wel te kunnen realiseren. Een andere vraag die dan meteen gesteld dient te worden is het kostenplaatje dat daar tegenover zal komen te staan.

Vandaag brengt windenergie op grote schaal een aantal voordelen, maar ook nadelen met zich mee. Voordelen zijn terug te vinden onder de vorm van een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen (anders was het geen vorm van groene energie), de duurzaamheid, een verminderde afhankelijkheid van olieproducerende landen en last but not least lokale energieopwekking bij het ontbreken van de aansluiting op een regionaal distributienetwerk.

De voordelen dienen echter ook op te boksen tegen enkele aanzienlijke nadelen. Hoewel deze nadelen voornamelijk te maken hebben met de leefomgeving waarin windturbines worden geplaatst is er eveneens één nadeel die doet nadenken over het "wel zo groen zijn" van windenergie. Er moet immers rekening mee gehouden worden dat windturbines gemaakt worden van staal en kunststof en dat de productie daarvan bijzonder vervuilend en energie-intensief is. De energie die nodig is om één windmolen te maken kan door diezelfde windmolen in ongeveer zes maanden tijd terugverdiend worden.

Andere nadelen beperken zich dus verder bijna uitsluitend tot de leefomgeving. Mensen die in de directe omgeving wonen van windturbines klagen over de geluidsoverlast terwijl ook vogels de grote gedrochten liever niet zien. Onderzoek heeft aangetoond dat verschillende vogels immers een veilige afstand behouden tegenover de windmolens van enkele honderden meters, waardoor hun zogenaamde habitat aanzienlijk kleiner wordt.

Het laatste minpunt is er ook zeker één om rekening mee te houden. Hoewel de theorie over windenergie veelbelovend is, is het natuurlijk wel zo dat wind zeer verraderlijk kan zijn en een vooropgesteld rendement omwille van die reden niet gehaald kan worden. Men probeert dit risico voornamelijk te compenseren door de windmolens aan de kust, of nog beter, in zee te bouwen. Hier waait het immers meestal harder dan dieper landinwaarts.